Yasal Uyarı

1. İş bu Kurumsal Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle SÖZLEŞME olarak anılacaktır), ukash iletişim (bundan böyle www.ukashpay.web.tr olarak anılacaktır) tarafından işletilen www.ukashpay.web.tr internet adresinde ürün alım, satım ve/veya kiralaması yapmak üzere yer alan özel ve/veya tüzel kişi ve/veya kurum (bundan böyle KURUMSAL ÜYE olarak anılacaktır) ile ASİL KART www.ukashpay.web.tr arasında kurumsal üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. Kartın Kullanma Alanları Müşteriye Aittir. Doğacak Hukuki olaylardan ASİL KART (www.ukashpay.web.tr) Adresi Sahipleri Ve Ortakları Sorumlu Değildir.Kartın alış amacı, kartın imalatçısı olan Alman Bankası tarafından belirtilmiş olup, farklı amaçlar için kullanmak durumlarında, sorumluluk kart alıcısına ve sahibine aittir.

3. UKASH KARTLARI İNTERNET ÜZERİNDEN ÖDEME İMKANI VEREN BİR KARTTIR.BU KARTA SAHİP OLAN NİHAİ TÜKETİCİ BU KARTIM KULLANIM ALANLARINI KENDİ İNSİYATİFİNE GÖRE BELİRLER.BU KARTIN KULLANILDIĞI YERLER LEGAL OLMALI VE SANAL ORTAMDA SADECE YASAL ALIŞ VERİŞ VE BU TARZ ÖDEMELER İÇİN KULLANILMALIDIR.BU TARZ ÖDEMELERİN HARİCİNDE YASAL OLMUYAN SİTELERDE KULLANILMASI KARTI TASARLIYAN ÜRETEN SATAN KİŞİ KURUM VE KURUŞLARI KESİNLİKLER BAĞLAMAZ.DOĞACAK HUKUKİ OLAYLARDAN ASİL KART ( www.ukashpay.web.tr ) ADRESİ SAHİPLERİ SATICISI VE ORTAKLARI SORUMLU DEĞİLDİR.

4. ASİL KART ( www.ukashpay.web.tr’a) Kurumsal Üye olabilmek için Kurumsal Üyelik Formu’nun eksiksiz doldurulması gerekir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KURUMSAL ÜYE kayıtsız şartsız taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık olarak doldurulması zorunludur.

5.KURUMSAL ÜYE, ASİL KART (www.ukashpay.web.tr’a) üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME’nin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamıyla anladığını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiğini ve onayladığını peşinen taahhüt eder.

6.Bu üyelik ilişkisi hem sanal hem de yazılı bir ortamda oluştuğu için, KURUMSAL ÜYE’ nin üyelik başvurusu girdisinin tamamlanması, başvurunun da aynı düzeyde, www.ukashpay.web.tr tarafından kabulü ile ŞÖZLEŞME teşekkül etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

7.www.ukashpay.web.tr, SÖZLEŞME ‘ yi tek taraflı olarak değiştirme ya da tadil etme hakkına sahiptir.

8.KURUMSAL ÜYE için ASİL KART www.ukashpay.web.tr içinde ürünlerini tanıtmak ve pazarlamak için kendisine özel bir mağaza kurulacaktır. Bu mağazada hem pazarlanacak ürünlerin tanıtımını hem de KURUMSAL ÜYE’ nin kendi tanıtımına yer verilebilecektir. Bu madde Güvenli e-Ticaret Mağazaları kapsamı dışındadır. Güvenli e-ticaret sistemi, www.ukashpay.web.tr ‘un ilan veren satıcı ile alıcı arasındaki alışverişin güvenli bir ortamda yapılmasını sağlayan hizmetidir. Bu hizmetiyle www.ukashpay.web.tr , alıcı ile satıcı arasındaki para transferinin ve ürün teslimatının sorunsuz gerçekleşmesini kontrol etmektedir. Bu sebeple Güvenli e-Ticaret mağazalarında iletişim bilgilerininin ve reklama yönelik hiçbir ibarenin yer almaması gerekmektedir. Buna aykırı davranışta bulunan Güvenli e-Ticaret Mağazalarının üyelikleri hiçbir ihtara gerek kalmadan iptal edilecek olup, ilanları sistem tarafından pasif duruma getirilecektir, ve kendilerine hiçbir şekilde geri kalan süre için geri iade yapılmayacaktır.

9.Aksi belirtilmediği taktirde, ASİL KART ( www.ukashpay.web.tr ) daki ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Yeni Türk Lirası olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir. KURUMSAL ÜYE, www.ukashpay.web.tr üzerinden gerçekleştirdiği ticaretten, alım/satım/kiralamalardan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili işleminin gerçekleşmesini müteakip yapmayı kabul ve beyan eder.

10.KURUMSAL ÜYE ASİL KART ( www.ukashpay.web.tr ) internet sitesinde alacağı hizmetler karşılığında ödemeyi www.ukashpay.web.tr’a EFT/havale suretiyle ödemesi gerekmektedir.

11.KURUMSAL ÜYE , ASİL KART ( www.ukashpay.web.tr ) tarafından kendisine verilmiş olan yada kendisinin belirlediği şifreyi başka kişi yada kuruluşlara veremez. KURUMSAL ÜYE’ nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan KURUMSAL ÜYE sorumlu olup, www.ukashpay.web.tr bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adli/idari para cezası ve/veya tazminat için KURUMSAL ÜYE ‘ye aynen rücu hakkına haizdir.

12.KURUMSAL ÜYE, www.ukashpay.web.tr üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde ASİL KART ( www.ukashpay.web.tr ) un bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için KURUMSAL ÜYE’ ye aynen rücu edilecektir.

13.KURUMSAL ÜYE, üyeliğini ve www.ukashpay.web.tr sayfalarını siyasi amaçlı veya başkalarına saldırı amaçlı kullanılamaz.

14.Yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan kişisel kimliklere saldırı mahiyetinde ilan kesinlikle verilemez. Yasalara göre, suç sayılan bir eylem aracı olarak www.ukashpay.web.tr sayfaları kullanıldığı zaman yasal mercilerden bir talep vuku bulursa, KURUMSAL ÜYE ve/veya ÜYELER hakkındaki bilgiler gerekli yerlere istem doğrultusunda sunulacaktır.

15.www.ukashpay.web.tr tüm KURUMSAL ÜYELER’ inin kurumsal kimliğine, kurucu/ortaklarının kişilik ve gizlilik haklarına saygı duymaktadır. 11. maddede yazılı sebepler dışında ve yargı mercileri istemi haricinde her ne sebeple olursa olsun kişisel bilgileri hiçbir kurum veya kuruluşa vermeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

16. ASİL KART , www.ukashpay.web.tr sayfalarını bir siyasi/dini/şahsi saldırı aracı olarak kullanan, sözleşme maddelerinden herhangi birine aykırı hareket eden, mevcut Kurumsal Üyeliğini devam ettirebilecek ticari olgunluk, ciddiyet ve sorumluluğa haiz olmadığı www.ukashpay.web.tr tarafından tespit edilen tüm KURUMSAL ÜYELER’ in üyeliklerine son verme hak ve yetkisine sahiptir.

17.www.ukashpay.web.tr’ un iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KURUMSAL ÜYE’ nin üyelik bilgileri www.ukashpay.web.tr tarafından saklanacaktır.

18.Kurumsal Üyelik Sözleşmesi maddeleri gereğince üyeliği iptal edilen KURUMSAL ÜYELER dışında, üyeliklerini iptal eden KURUMSAL ÜYELER, www.ukashpay.web.tr a Kurumsal Üyelik Formu’ nu doldurarak başvurma suretiyle tekrar üyeliklerini geri alabileceklerdir.

19.www.ukashpay.web.tr her zaman için tek taraflı olarak KURUMSAL ÜYE’ ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. KURUMSAL ÜYE işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda www.ukashpay.web.tr un sorumluluğu, KURUMSAL ÜYE tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının KURUMSAL ÜYE’ ye iadesi ile sınırlıdır.

20.Sözleşme süresince ÜYELERDEN herhangi birinin işyerini kapatması veya tek taraflı olarak sözleşmeyi fesih etmesi durumunda ÜYELERE herhangi bir ödeme iadesi yapılmayacaktır.

21.KURUMSAL ÜYE, ASİL KART (www.ukashpay.web.tr)üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak 8. maddede belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde www.ukashpay.web.tr hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, www.ukashpay.web.tr tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir ve üyelik ücreti üzerinden üyelik tarihinden başlayarak aylık %3 temerrüt faizi tahakkuk ettirilir. Ayrıca www.ukashpay.web.tr her zaman için tarifede değişiklik yapabilir. www.ukashpay.web.tr un internet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, KURUMSAL ÜYE’ ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.

22.ASİL KART (www.ukashpay.web.tr), kendisine ait makine parkına ve bu makinelerde mevcut veri tabanı bilgilerine yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli kullanılması halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.

23.www.ukashpay.web.tr un amacı, herkesin alım/satım ve/veya kiralama amaçlı ilan verebileceği, ürünlerini Mağaza açarak pazarlayabileceği, işbu hizmeti internet ortamındaki milyonlarca insanın faydasına sunmaktır. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve üyelerin girdileri yönünden www.ukashpay.web.tr ye hiçbir sorumluluk yüklenemez. KURUMSAL ÜYELER arasındaki hiçbir işlemde, www.ukashpay.web.tr un bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hukuki sorumluluk taşımaz.

24.İsim haklı marka haklarına tecavüz şeklinde kullanım yapılamaz. Uygulaması ne şekilde olursa olsun haksız rekabet doğuracak kullanım yapılamaz.

25.Her türlü kullanım ve yazılımlarda telif hakları ve eser haklarına tecavüz edilmeyecektir. Her türlü telif hakkı ve insan hakları sorumluluğu üyeye aittir. Bu sebeple www.ukashpay.web.tr’ a rücu kesinlikle mümkün değildir.

26.KURUMSAL ÜYE’ in herhangi bir yöntem kullanarak sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması ve www.ukashpay.web.trr üyelerine “spam mail” göndermesi durumunda, www.ukashpay.web.tr sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Ayrıca KURUMSAL ÜYE fesih sebebiyle www.ukashpay.web.tr un uğrayacağı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

27.www.ukashpay.web.tr sayfaları üzerinden gerçekleşen işlemler ile www.ukashpay.web.trun doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KURUMSAL ÜYE, www.ukashpay.web.tr daki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep ve/veya hasar beyanlarından, www.ukashpay.web.tr’ un sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME ‘yi onaylayarak ve www.ukashpay.web.tra KURUMSAL ÜYE olarak peşinen kabul ve beyan eder.

28.www.ukashpay.web.tr, www.ukashpay.web.tr sayfaları üzerinden hileli, siyasi ve dini amaçlı, yanıltmaya yönelik, eksik ve/veya yanlış beyanda bulunan ve/veya herhangi bir satın alma/satış işlemi gerçekleştiren KURUMSAL ÜYELER’ in üyeliğini ve buna bağlı haklarını tek taraflı olarak herhangi bir merciden onay gerektirmeden ve önceden uyarıda bulunmadan geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

29.www.ukashpay.web.tr un tamamıyla kontrolü dışında olmak üzere, internet kullanımından (Türk Telekom’ dan kaynaklanan teknik sorunlar, elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi olaylardan dolayı) bazı sorunlar yaşanabilir. Bu ve bunun gibi sebeplerden, www.ukashpay.web.tr hiçbir şekilde sürekli, kesintisiz ve güvenli hizmet vereceğini garanti veya taahhüt edemez.

30.www.ukashpay.web.tr ve KURUMSAL ÜYE, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

31. BU SÖZLEŞME NOTER TARAFINDAN ONAYLATILMIŞ VE ASLININ AYNISIDIR.TÜM ÜYELER VE KULLANICILAR BU SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMİŞ SAYILIRLAR. İşbu otuz bir (31) maddeden ibaret olan üyelik genel prensipleri aynı çerçevede tarafları bağlayıcı niteliktedir.